Vesti

Šarole – tovna rasa goveda sa navećim procentom čistog mesa

Srbija je ne tako davno u Evropi bila veoma poznata po proizvodnji i izvozu goveđeg mesa. U našoj zemlji postoje veoma dobri uslovi za držanje goveda (tradicija, proizvodnja stočne hrane, potrebne površine). Već samo na osnovu tih činjenica nije teško zaključiti da govedarstvo u Srbiji ima sve uslove da ponovo postane vodeća grana, ne samo stočarstva, već i poljoprivrede u celini.

Proizvodnja mleka je pak mnogo složenija, počev od osemenjavanja i steonosti krava, teljenja i odgoja teleta, muže i postupanja s mlekom, sve do konkurentnosti u plasmanu. S druge strane, tov goveda je značajno jednostavniji, uključujući i plasman utovljene stoke ili goveđeg mesa.

Sistem držanja goveda „krava-tele” koji se koristi u uzgoju tovnih rasa, podrazumeva slobodno držanje i kretanje svih kategorija (krave, teladi i tovnih grla) sa slobodnom ispašom tokom najmanje šest meseci godišnje. U ostalom delu godine, grla se drže u stajama, gde se takođe slobodno kreću i hrane onom hranom koja je dobijena na livadama u neposrednoj blizini. Time se i u stajama obezbeđuje manje intenzivna i prirodnija ishrana.

Kao rezultat se dobija meso koje je sigurnijeg porekla i visokog kvaliteta. Na višim terenima, na primer iznad 800 metara nadmorske visine, sve više se uvodi obezbeđivanje hrane za zimski period isključivo u vidu sena. Time se sve više ispunjavaju uslovi ne samo za zdravu, već i organsku proizvodnju goveđeg mesa. Takav proizvod se već sada sve više traži i ima siguran i dobar plasman. To je za Srbiju dodatna šansa, koja nije iskorišćena, a ima sve uslove za to.

Prednost tovnih rasa u odnosu na druge je pre svega rano stasavanje, dobra sposobnost prilagođavanja na različite uslove na farmama, a jedna od odlika je i to što su grla skromnija u ishrani i prikladnija za upotrebu lošije zelene mase. Pored toga, ne zahtevaju veća finansijska ulaganja u građevinske objekte i opremu kao mlečne rase goveda. Konačno, manji je utrošak ljudskog rada u držanju ovih goveda, što takođe ima uticaja pri njihovom izboru za uzgoj.

Ostavite komentar

error: Content is protected !!