Vesti

Subvencionisani krediti za poljoprivrednike i ove godine

Foto: RTV (Nenad Jovićević)
Foto: RTV (Nenad Jovićević)

Korisnici subvencionisanih kredita mogu podneti zahtev za nabavku materijala za biljnu proizvodnju i to semenskog i sadnog materijala, mineralnog i organskog đubriva i sredstava za zaštitu, kao i mehanizacije i opreme.

Ilustracija/ Foto: Tanjug

Povoljni krediti namenjeni su i za nabavku stoke i to goveda, svinja, ovaca, koza, živine, pčela i riba, ali i hrane za životinje.

Maksimalni iznos sredstava na koji u toku godine porodična poljoprivredna gazdinstva i preduzetnici mogu da ostvare pravo je šest miliona dinara, dok pravna lica i zadruge mogu subvencionisanim kreditom da obezbede maksimalno 18 miliona dinara.
Resorno ministarstvo preuzima obavezu da plati deo kamate bankama, a nominalna kamatna stopa za komercijalna registrovana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu iznosi tri odsto na neotplaćeni deo kredita.

Period otplate kredita može biti do jedne godine do pet godina. U slučaju da se korisnici opredele da kredit otplate u roku do godinu dana, odnosno od jedne do tri godine, sa bankom mogu dogovoriti da rate otplaćuju u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima. U slučaju da se opredele da period otplate bude od tri do pet godina, anuiteti mogu biti isključivo šestomesečni. Kako je istaknuto, nižu nominalnu kamatnu stopu od jedan odsto imaće nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstva koji navršavaju najviše 40 godina tokom 2018, žene kao nosioci gazdinstva, kao i poljoprivredna gazdinstva koja su registrovana u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa odgovarajućim pravilnikom. Precizirano je da kreditom sa rokom otplate od tri do pet godine korisnici mogu nabaviti samo određene vrste mehanizacije i opreme i da mogu ostvariti samo jedan zahtev tokom godine, dok za razliku do maksimalnog iznosa mogu da ostvare pravo na subvencionisani kredit za druge namene sa rokom otplate do jedne ili tri godine.

Ukoliko se korisnici opredele da koriste kredit sa rokom otplate do tri godine, mogu ostvariti pravo na mirovanje u otplati glavnice u periodu do godinu dana. Sredstva se odobravaju i vraćaju u dinarima, tako da nema valutnih klauzula. Kako je navedeno, prilikom nabavke određenih vrsta i kategorija stoke poljoprivrednici mogu da je osiguraju kod osiguravajućih kuća.

Beta

Ostavite komentar

error: Content is protected !!