Вести

Berriplantove bezvirusne sadnice maline osvajaju srpsko tržište zahvaljujući saradnji sa ATP IRRIGATION

ATP IRRIGATION, Beograd je uspostavio saradnju sa italijanskim rasadnikom koji u ponudi ima bezvirusne kontejnerske sadnice sorti Vilamet, Miker, Polka, Polana i ističu dve nove selekcije dvorodnih sorti maline AMIRA i REGINA koje su odlične za upotrebu u svežem stanju. Amira predstavlja jednu od vodećih sorti medju modernim sortama maline, koju je italijanski rasadnik dobio ukrštanjem Tulamena i Polke.Amira je sorta veoma ranog sazrevanja,sa velikim i kompaktnim plodom,crvene boje, veoma laka za branje, čak iako plod nije zreo. Regina je jedan od Berriplantovih patenata i jedan od najranijih sorti maline,nakon Amire. Selekciju odlikuju izvrsna produktivnost i odličan kvalitet plodova, velikih i konusnih,sa sjajnom crvenom bojom,odličnim ukusom i rokom trajanja.Ove karakteristike konstantne su tokom perioda branja.

Ko je Berriplant

Foto: Amira Prosort Info1

Mi smo porodična firma sa sedištem i njegovim korenima na visoravni istočno od doline Adige u Trentinu.‭ ‬Berriplantovo tridesetogodišnje iskustvo u razmnožavanju Rubusa rođeno je u okrugu Alta Valsugana,‭ ‬tradicionalno je posvećeno razvoju jagodastog voća.‭
‬Sve veća potreba specijalizovanih proizvođača da imaju validan biljni materijal gura nas da stavimo koncept kvalitetne proizvodnje u centar naše vizije.‭
‬Specifičnosti Berriplanta je stalno poboljšanje sopstvenog proizvodnog lanca i posvećenost sortnim inovacijama.‭
‬Naš program za poboljšanje i inovacije ima za cilj da odabere nove sorte koje bi mogle proširiti naš komercijalni opseg.‭ ‬Takođe nastojimo povećati zadovoljstvo naših kupaca,‭ ‬u smislu smanjenja troškova i pružanja veće proizvodne koristi.

Foto: ATP IRRIGATION

Uspešna proizvodnja sadnica malina i kupina zahteva iskustvo i znanje, kao i stalnu i rigoroznu fitosanitarnu kontrolu i testiranja plodova u cilju kontrole očuvanja sortnosti. Uprkos 30 godina i više iskustva, Berriplant stalno traži načine za usavršavanje proizvodnog procesa, sa ciljem obezbeđivanja visoko kvalitetnih biljaka po pristupačnim cenama.

Berriplant radi na selekciji inovativnih sorti koje nude proizvođačima siguran rod, kvalitet, transportabilnost i lak plasman na tržištu. Sa ponosom ističemo dve novostvorene sorte maline Amira i Regina , koje kombinuju najbolje kvalitete već poznatih „Polka“ i „Tulamena“.Postupak proizvodnje sadnice maline traje 3 godine: dve sezone kontrolišu se matične biljke. Svaka se pojedinačno podvrgava pomološkim i fitosanitarnim testovima, sve u cillju kontrole sortnosti i kvaliteta plodova i samim tim zaštite kupaca sadnica i kada je potvrđen kvalitet, sortnost i zdravstvena ispravnost u trećoj sezoni se vrši umnožavanje.

Foto: Agropress

Berriplant vodi proizvodnju rasadnika uz odabir inovativnih sorti za uzgajivače jagodastog voća. U ovu svrhu odabrane su sorte maline Amira i Regina, koje kombinuju najbolje kvalitete već poznatih „Polka“ i „Tulamena“.
Genetsko poboljšanje maline, koje je inače brže nego kod drugih vrsta voćki, zapravo je spor proces koji podleže stalnim naporima i investicijama. Osnova Programa je kolekcija germplazme koju koristimo za prelazak i dobijanje sadnice, koja raste i koju selektujemo iz godine u godinu.

Foto: ATP IRRIGATION

Trenutno naš program za razmnožavanje maline ima za cilj dobijanje biljaka različite klimatske prilagodljivosti. Rezultat ovog dela su sorte sa odličnim organoleptičkim karakteristikama i prijatnim plodovima sa dugim rokom trajanja.
Poslednji pronalazak Berriplantovih sorti je veoma rani i visoko rodna dvorodna BP 1522.
Nedavno smo bili uključeni u razmnožavanje kupina, s namerom da smanjimo proizvodne troškove, poboljšavajući organoleptičke karakteristike voća i naglašavajući zaradu od berbe.

Foto: ATP IRRIGATION

Da zaključimo, obim aktivnosti oplemenjivanja je da proširimo naš komercijalni opseg i zadovoljimo nove potrebe specijalizovane klijentele. Naša ideja je da je genetsko poboljšanje od suštinskog značaja za opšti razvoj useva i pozitivnu percepciju ploda od strane krajnjeg potrošača. Naš profesionalizam je rezultat iskustva stečenog tokom mnogo godina posvećenosti, strasti i istraživanja u razmnožavanju Kupine. Od sredine 80-ih godina, sa malim koracima, donosili smo tehnička i proizvodna poboljšanja koja se i danas odvijaju.

Foto: Agropress

Iskustvo se pretvorilo u duboka znanje o tržištu kupina i malina, kao i potrebama visoko specijalizovanih klijenata. Berriplantove odluke imaju za cilj da svojim biljkama obezbede najbolje uslove za rast, sa velikom pažnjom na proizvodne procese, od rasta, konzervacije do transporta. Dobro razvijena biljka garantuje veći uspeh u kultivaciji, progresu i proizvodnim rezultatima proizvođača.

Kvalitetna proizvodnja Berriplant-a zasnovana je na tri stuba.
• SPOLJAŠNJI kvalitet – zdrave, snažne, uvek sveže i dobro ukorenjene biljke
• UNUTRAŠNJI kvalitet- sortna ispravnost, kontrola i selekcija sortnih linija, optimalni fitosanitarni status biljaka
• KONTROLISANA PROIZVODNJA – garancija autentičnog kvaliteta Berriplanta
‬Mi testiramo i biramo najbolje sorte,‭ ‬bilo besplatne ili licencirane,‭ ‬koje će biti predložene u našem katalogu zajedno sa našim patentiranim sortama.‭
‬Kako se Rubusno tržište konstantno širi i diversifikuje,‭ ‬mi želimo da zadovoljimo sve potrebe proizvođača jagodastog voća na međunarodnom nivou.

Stalno istraživanje i inovacije
Vodeću snagu za naše buduće projekte predstavljaju istraživanja i razvoj, koji se fokusiraju na program uzgoja i sve veću održivost. Proizvodnja kvalitetnih matičnih biljaka maline i kupine zahteva iskustvo i znanje i rezultat su konstantnih i rigoroznih ogleda i testiranja.
Uprkos više od 30 godina iskustva, Berriplant konstantno traži načine za usavršavanje proizvodnog procesa, sa ciljem obezbeđivanja visokokvalitetnih biljaka po pristupačnim cenama.

Knić,Foto:Agropress


‬Berriplant biljke se šalju klijentu u stiroporskim kontejnerima koji su posebno dizajnirani kako bi osigurali maksimalnu lakoću transporta i zdravlje biljaka.
Dostava je moguća u proleće/leto za maline i zimu/proleće za kupine.
Za dodatne informacije o veličini bilja dostupnih na zahtev, molimo vas da ne oklevate da kontaktirate našu prodajnu kancelariju,ATP Irrigation u Beogradu.

Agropress

& Коментари

Оставите коментар

error: Content is protected !!