Vesti Poljoprivreda

Idealno vreme za setvu žita na plodnoj moravskoj zemlji

Borko Ivanović, savetodvac za ratarstvo PSSSČ, Foto: Agropress

Čačak – Setva jare pšenice obavlja se od sredine februara do sredine marta. Jari ječam se seje najranije – krajem januara i može da se seje sve do sredine marta, a jari ovas u prvoj polovini marta i on se najkasnije seje.
Setvu jarih žitarica ratari, prema rečima Borka Ivanovića, savetodavca za ratarstvo u čačanskoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi, treba da počnu polovinom februara i završe do kraja marta. Setva jare pšenice obavlja se od sredine februara do sredine marta, jari ječam seje se krajem januara sve do sredine marta, dok se jari ovasseje najkasnije, u prvoj polovini marta , kaže Ivanović.

“ Kod proizvodnje jarih žitarica primenjuju se i agrotehničke mere kao kod proizvodnje ozimih žitarica, uz neke razlike. Prinosi jarih žitarica niži su od prinosa ozimih strnih za oko 20 odsto, ali uz vrlo ranu setvu i intenzivne agrotehničke mere, prinosi se mogu približiti vrednosti prinosa ozimih. Jare kulture treba intenzivnije đubriti s obzirom na kraću vegetaciju. One su skomne po pitanju plodnosti zemljišta, ali najbolje prinose daju na plodnim, neutralnim do slabokiselim zemljištima,“ kaže Borko Ivanović, savetodavac za ratarstvo u PSSSČ.
U praksi se jari ječam seje na zemljištima slabije plodnosti, jer njegov genetički potencijal za prinos nije veliki i daje bolje rezultate na ovim zemljištima nego druga strna žita. Jara žita treba gajiti u plodoredu, a dobri predusevi za njih su krompir, suncokret, kukuruz kraće dužine vegetacije i mahunarke. Treba izbegavati setvu nakon strnih žita, posebno ovsa, kultura intenzivno đubrenih azotnim đubrivima i travno leguminoznih smeša. Predsetvenu pripremu zemljišta treba obaviti kvalitetno, kako bi nicanje bilo ujednačeno“ , kaže Borko Ivanović.

On podseća ratare da je zaštita od korova važna mera u tehnologiji proizvodnje i treba je obaviti na vreme odgovarajućim preparatima kako bi korov što manje uticao na kvalitet roda.
Ipak, najvažnije je da ratari prilikom setve odaberu sertifikovano seme kako bi se izbegle greške koje se ne mogu ispraviti.
Inače, u MO zasejano je oko 7800 hektara pod ozimim strninama, a kada je reč o setvi jarog ječma, ovsa i pšenice, te površine su su dosta manje pa je pod jarim ovsem između 1200 do 1300 hektara , kaže Ivanović.

Agropress

Ostavite komentar

error: Content is protected !!