Vesti

IPARD: Uslovi koje treba ispuniti

Ministarstvo poljoprivrede

Poljoprivredni proizvođači imaju mogućnost da ostvare pravo na IPARD podsticaje u sektoru mesa, mleka, voća i povrća, kao i sektoru ostalih useva ukoliko ispune pored opštih i određene posebne uslove
U sektoru mesa, proizvođači koji žele da koriste ove podsticaje moraju imati odgovarajući stočni fond upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava koji se odnosi na podatke o vrsti životinja i broju gazdinstava (HID) na kojima se drže ili uzgajaju.
Pored toga, uslov je da imaju i adekvatne objekte za držanje životinja (do hiljadu goveda, ovaca, ili koza do 400 krmača ili do 10 hilhada tovnih svinja, odnosno do 50 hiljada brojlera po turnusu).
Ukoliko proizvođači imaju veće kapacitete od navedenih mogu konkurisati samo za izgradnju i rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajnjak, kao i za specifičnu opremu, odnosno mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka. Takođe ova kategorija poljoprivrednika može ostvariti podsticaje ukoliko investiraju u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.


Sektor mleka
U sektoru mleka proizvođači će ostvariti podsticaje ukoliko su sami vlasnici životinja ili članovi njegovog porodičnog gazdinstva, koje su obeležene i registrovane u skladu sa zakonom koji uređuje veterinarstvo, zatim ako su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava, podaci o vrsti životinja i broju gazdinstava (HID) na kojima se drže ili uzgajaju i to u slučaju ako imaju do 300 mlečnih krava.
Proizvođači koji imaju preko 300 mlečnih krava mogu investirati samo u rekonstrukciju ili izgradnju novih skladišnih kapaciteta za stajnjak, zatim u specifičnu opremu, mehanizaciju za manipulisanje i korišćenje stajnjaka. I u ovom slučaju moguće je ostvariti podsticaje ukoliko proizvođači žele poboljšati energetski bilans svog gazdinstva kroz ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.
Voćarski sektor
Poljoprivredni proizvođači za ostvarivanje podsticaja u sektoru voća moraju imati najmanje 2 hektara, najviše 20, pod jagodičastim voćem ili od 5 do 100 hektara pod drugim voćem. Naravno u slučaju da se investicija odnosi na proizvodnju voća u skladu sa propisima.
Proizvodnja povrća
Kada je u pitanju proizvodnja povrća, proizvođači moraju imati od pola hektara do 5 u zaštićenom prostoru, odnosno od 3 do 50 na otvorenom, pod uslovom da su površine i kulture upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava i da je predmet investicije vezan za proizvodnju tog povrća.
Ratarstvo
Ako se bave produkcijom ostalih useva (žitarice, uljarice, šećerna repa), proizvođači mogu dobiti IPARD podsticaje ukoliko imaju najmanje 2 hektara, a najviše 50 i to za nabavku traktora do 100 kilovata, kao i za izgradnju i opremanje skladišnih objekata (2 ili više hektara).
Poljoprivredna mehanizacija
Proizvođači koji imaju od 50 do 100 hektara mogu konkurisati za nabavku opreme, mašina i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju, odnosno izgradnju i opremanje objekata za skladištenje. Kupovina kombajna i traktora nije podržana u ovoj kategoriji proizvođača.
Saša Stamenković, dipl. inž za ekonomiku

Ostavite komentar

error: Content is protected !!