Vesti

Kako zaštititi šljive od bolesti

Topola – Šljiva je voćna vrsta koja se veoma uspešno gaji kod nas i koja donosi veliku količinu plodova
Njeno gajenje nije teško tako da i početnici mogu sa uspehom da gaje ovu boćku. Jedino što u gajenju svake voćne vrste, pa i ove, bolest predstavlja najveći problem.

Šljivu napada više bolesti, ali u ovom periodu najčešće se javlja šljivina osa (Hoplocampa minuta). Kod ovog insekta štetan je larveni stadijum, larve se „ubušuju“ u plodnik tek zametnutog ploda i hraneći se unutrašnjim delom ploda oštećuju ga i kao takav otpada.

Kada je šljiva u fazi precvetavanja tada treba tretirati sa insekticidima fenitrotion, dimetoat, malation.

Pored ose najčešće se javlja i štitasta vaš koja napada i druge voćne vrste, isisava biljne sokove i izaziva

sušenje rodnih grana i celokupnog stabla. Najčešće se mogu naći na listovima i plodovima koji ostaju sitni, time se umanjuje prinos i tržišna vrednost.

Ova vaš luči mednu rosu pa privlači mrave tako da je to znak da se uoči ova bolest, u periodu april-maj treba obaviti pregled grana i proveriti da li postoji vaš.

Ostavite komentar

error: Content is protected !!