Vesti

Kritičan period za zaštitu jabuke

Nestabilno vreme sa padavinama stvara povoljne uslove za razvoj čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

Na području Srbije jabuke se nalaze u fazi razvoja plodova, plodovi su dostigli veličinu do 10 mm (71 BBCH).

Do kraja nedelje najavljeno je nestabilno vreme sa padavinama koje će dovesti do oslobađanja velikog broja askospora, kao i do stvaranja povoljnih uslova za infekciju od strane prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Trenutno se nalazimo u veoma kritičnom periodu za zaštitu jabuke od ovog patogena

U zasadima jabuka registruje se prisustvo simptoma pepelnice (Podosphaera leucotricha). Radi sprečavanja daljeg razvoja ovog patogena, preporučuje se primena sledećeg preparata:

Impact 25 SC (flutriafol) 0,02%.

Ostavite komentar

error: Content is protected !!