Vesti

Osam proizvoda dobilo oznaku “srpski kvalitet”

Pravo na dobijanje oznake imaju prerađeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi izrađeni od sirovina isključivo sa teritorije  Republike Srbije.

Prvi proizvodi koji nose nacionalnu oznaku “Srpski kvalitet” biće promovisani na konferenciji za novinare koja će biti održana u sredu 22. Maja. Reč je o osam proizvoda mesnih industrija “Topola”, “Karneks” i “Zlatiborac”. Oznaka se dodeljuje samo kvalitetnim proizvodima specifičnih karakteristika koji su proizvedeni od sirovina isključivo sa teritorije Republike Srbije i dokazano su višeg kvaliteta u odnosu na proizvode iste kategorije na tržištu.

Prema uredbi o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta “srpski kvalitet” koja je stupila na snagu početkom decembra prošle godine, pravo da dobiju ovu oznaku imaju samo prerađeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi namenjeni ishrani ljudi.

U uredbi se još navodi da oznakom „srpski kvalitet“ može da se označi samo poljoprivredni i prehrambeni proizvod koji se po svom hemijskom sastavu, fizičkim, mikrobiološkim i organoleptičkim svojstvima, načinu proizvodnje, korišćenim sirovinama i/ili sastojcima ili po nekoj drugoj karakteristici jasno razlikuje od drugih sličnih proizvoda . Takođe i da je ova oznaka namenjena je za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje i prerade mleka, mesa, voća, povrća, žitarica, uljarica, grožđa i meda, osim za označavanje jakih alkoholnih pića, vina i aromatizovanih proizvoda od vina.

Ako se utvrdi da poljoprivredni i prehrambeni proizvod koji je označen oznakom „srpski kvalitet“ ili korisnik te oznake prestanu da ispunjavaju uslove u skladu sa ovom uredbom ili na zahtev korisnika oznake „srpski kvalitet“, ministar donosi rešenje o prestanku prava korišćenja oznake.

Ostavite komentar

error: Content is protected !!