Vesti

Plavo prskanje čuva voćke od patogena

Voće,Foto:RTV

Pored održavanja higijene voćnjaka (uklanjanja suvih, polomljenih grana, opalog lišća i plodova koji su česti izvori zaraze za narednu godinu), jedna od bitnih mera u voćnjacima i vinogradima tokom jeseni je “plavo prskanje”. Njime se suzbijaju patogeni na mestima njihovog prezimljavanja (u pukotinama kore, pupoljcima, rak ranama, mumificiranim plodovima i sl.)
Plavim prskanjem se suzbijaju uzročnici mnogih bolesti voćaka i vinove loze: bakterioza (Erwinia amylovora, Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.), monilioza koštičavog voća (Monilia sp.), kovrdžavosti lista breskve (Thrina defoaprmans), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pirina), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum), raka stabla i grana  koštičavog voća (Cytospora cincta), ekskorioze vinove loze (Phomopsis viticola) i dr.

Voće,Foto:RTV

Da ne bi došlo do ostvarenja infekcije tokom kasne jeseni i blagih zimskih meseci i u cilju smanjenja infekcionog potencijala patogena za sledeću vegetacionu sezonu, u zasadima gde je opalo više od 70% lisne mase (slika 1), preporučuje se tretman nekim od bakarnih preparata (Bordovska čorba 2,0%, Cuprozin 0,5%, Cuproxat 0,6%, Funguran OH 0,4%, Bakrocid S –  50 0,75%,  Bakarni oksihlorid-50 0,75%, Beveblau kreč 0,75% i dr. ). Ovu meru zaštite treba temeljno uraditi (“okupati” voćke). Tretiranje obaviti po lepom vremenu kada su voćke suve i kada je temperatura iznad 7°C.
(PIS)

 

Ostavite komentar

error: Content is protected !!