Vesti

Podsticajna sredstva za mlade poljoprivrednike

www.balkanmagazin.net
www.balkanmagazin.net

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pokrenulo je novi program subvencionisanja mladih poljoprivrednika

Pravo na podsticaje imaju punoletni mladi poljoprivrednici – nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednog gazdinstva i mladi preduzetnici koji na dan podnošenja prijave na konkurs imaju navršenih 18, a najviše 40 godina života.

Podsticaji obuhvataju podršku programima:

1) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje i pripreme poljoprivrednih proizvoda za tržište na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika

2) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika

3) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje prerade mleka, povrća i voća na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Prednost prilikom rangiranja podnetih prijava će imati investicije koje se odnose na pripremu za prodaju ili preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda u svrhu ostvarivanja dodatne vrednosti poljoprivrednih proizvoda, posebno ako dolaze iz nerazvijenih područja sa otežanim uslovima za bavljenje poljoprivredom, mlade poljoprivrednice, kao i osobe koje imaju odgovarajuće obrazovanje iz oblasti poljoprivrede, ili čija preduzeća posluju sa pozitivnim bilansom.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na Konkurs, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu.

Podnosilac na Konkurs podnosi samo jednu prijavu za korišćenje podsticaja u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija.

Uz Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosilac zahteva, pored ostalog dostavlja:

1. predračun za nabavku investicija ne stariji od 30 dana (profakturu, predugovor, ponuda ili druga vrsta predračuna koja sadrži: naziv proizvođača, odnosno vlasnika predmetne investicije; godinu proizvodnje, odnosno starost životinja; tip, odnosno model mašina i opreme; ukupnu vrednost predmeta investicije; iznos poreza na dodatu vrednost; način i rok isporuke kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmeta investicije) i

2. izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije u roku od 6 meseci od dana izdavanja predračuna.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu na konkurs moraju da glase na podnosioca prijave i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, dok uverenja i potvrde ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja.

Uprava razmatra prijave na konkurs i utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu podsticaja kao i rang listu podnosilaca prijava na konkurs.

Uprava donosi i Rešenje kojim se utvrđuje:

1. predmet i obim investicije

2. iznos sredstava koji se dodeljuje korisniku podsticaja

3. način prenosa ostvarenog iznosa podsticaja

4. rok za realizaciju investicije

5. rok za dostavljanje dokumentacije kojom se dokazuje realizacija investicije

6. rok do kada se predmet investicije ne sme otuđiti i/ili mu se promeniti prvobitna namena

7. rok čuvanja dokumentacije koja se odnosi na investicije i

8. drugi podaci.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku je 1.200.000 dinara.

Izvor: Agronews

Ostavite komentar

error: Content is protected !!