Vesti

Predavanja savetodavaca PSSSČ od velikog značaja za poljoprivrednike

PSSSČ, Foto; Agropress

Savetodavci PSSS Čačak su svakodnevno na terenu kako bi poljoprivredne proizvodjače na vreme upoznali sa aktuelnim temama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivredne proizvodjače iz oblasti ratarstva zanimale su teme iz oblasti plodoreda, prihrane ozimih strninana i zaštite zemljišta.

Milan Damljanović,savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo u PSSSČ,Foto; Agropress

“ Kada je plodored u pitanju, poljoprivredni proizvodjači znaju šta je, ali se teško pridržavaju. Apelujemo da ovu agrotehničku meru uvrste u proizvodnju zbog pravilnog iskorišćenja zemljišta i zbog bolje kontrole bolesti i štetočina. Kada je reč o popravki zemljišta, savetujemo da se više koriste krečni materijali za popravku i kalkulaciju zemljišta kao i da se obrati pažnja na trenutno stanje useva, tj.da li ima rupa od miševa, “ kaže Damljanović za Agropress. On dodaje da svake godine traje akcija resornog Ministarstva ,a tiče se besplatne sistemske kontrole plodnosti.
“ Lokalne samouprave poput Gornjeg MIlanovca imaju kampanju dodele besplatnog krečnog materijala za 250 gazdinstava što je od velikog značaja za poljoprivredne proizvodjače”, kaže za Agropress Milan Damljanović, savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo PSSS Čačak.

Nebojša Brajović, savetodavac za stočarstvo u PSSSČ, Foto: Agropress

Izbor muških grla za priplod u ovčarstvu jedna je od tema predavanja koja je, prema rečima savetodavca za stočarstvo PSSSČ Nebojše Brajovića, naišla na veliko interesovanje poljoprivrednika jer, kako tvrdi, rasni sastav grla veoma je bitan, a subvencije su od nemerljivog značaja.
“ Subvencionisanje ženskih priplodnih grla, i od prošle godine,subvencije za muška grla su 7 hiljada dinara i za tov jagnjadi dve hiljade, tako da verujem da će ova mera i ove godine naići na dobar odziv”, kaže Brajović za Agropress.

Zaštita žita od bolesti, štetočina i korova tema je koja je uvek aktuelna, a sa dva tretiranja povećavaju se prinosi i po tonu ipo po hektaru, kaže za Agropress Vesna Nišavić Veljković, savetodavac za zaštitu bilja u PSSSČ.

Vesna Nišavić Veljković, savetodavac za zažtitu bilja u PSSSČ, Foto: Agropress

“ Najčešći saveti odnose se na vreme primene ,doze koje se primenjuju, ali i da li se mešaju sa drugim preparatima,” dodaje Nišavić-Veljković i apeluje na proizvodjače da prisustvuju predavanjima koja se organizuju širom MO.
Svakako poljoprivredne proizvodjače najviše interesuju subvencije, odnosno podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji,kao i Ipard sredstva za koja se može konkurisati za nabavku traktora,opreme i mehanizacije, “ kaže za Agropress Sladjana Petrić, direktorka PSSS Čačak,savetnik za agroekonomiju.
“ Poljoprivredne proizvodjače obaveštavamo na terenu, ali i kod nas, u prostorijama PSSS Čačak o načinu konkurisanja i neophodne dokumentacije. Najveće interesovanje jeste za kupovinu mehanizacije, a nosilac gazdinstva za konkurisanje iz Ipard-a mora imati srednju poljoprivrednu školu ili veterinarsku, ili završen fakultet ili da je nosilac gazdinstva poslednje tri godine. Ako sve to ne ispunjava ,mora imati 50 časova edukacije do podnošenje zahteva”, kaže za Agropress Sladjana Petrić.

Sladjana Petrić, direktorka PSSSČ, agroekonomista, Foto; Agropress

” Apliciranje za IPARD fondove je složen postupak i zato smo tu da pomognemo običnim poljoprivrednicima,da se edukuju o korišćenju sredstava IPARD fondova Evropske unije. Apliciranje za sredstva je veoma složen proces i zato je važno da se poljoprivrednici,budući korisnici sredstava što pre upoznaju sa svim aspektima,počev od popunjavanja formulara za apliciranje i izradu biznis plana. Cilj je da poljoprivrednici iskoriste IPARD fondove, povuku što je moguće više sredstava i na taj način unaprede svoju poljoprivrednu proizvodnju“, kaže Petrić za Agropress i dodaje da edukacija može značajno da pomogne.
“ Poljoprivrednici smatraju da ovakve vrste predavanja i edukacija mogu značajno da pomognu. Mnogi su samo čuli da postoje IPARD fondovi, a šta oni nude malo njih zna. Ovo je prilika da se bliže upoznaju s mogućnošću korišćenja sredstava IPARD fonda, a posebno da saznaju kako će na pravi način moći da apliciraju za sredstva, “ dodaje Sladjana Petrić,savetnik za agroekonomiju i direktorka PSSS Čačak.

Podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvodjača , edukacija, primena novih tehnologija i osposobljenost za apliciranje za predpristupne fondove EU – samo su neki od ciljeva predavanja stručnih saradnika PSSSČ

Agropress

Ostavite komentar

error: Content is protected !!