Nekategorizovano

U parlamentu rasprava o amandmanima na zakon o zemljištu

Foto:Agropress

BEOGRAD -Skupština Srbije nastaviće danas vanrednu sednicu raspravom o 47 amandmana na predložene izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje će stranim državljanima iz zemalja EU ograničiti kupovinu zemljišta.
Poslanici vladajuće koalicije su u načelnoj raspravi podržali predložena rešenja i poručili da se izmenama tog zakona štite nacionalni interesi, ali i ispunjavaju međunarodne obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je u petak, na kraju načelne rasprave, da će neke amandmane prihvatiti jer, ocenjuje, „dobro usmeravaju zakon“.
Ranije je rekao da su izmene zakona predložene kako bi se popravile stvari koje su loše iz različitih razloga, a koje su utvrđene ŠP-om.
„Popravljamo na taj način što pokušavamo da utvrdimo posebne uslove pod kojima fizička lica državljani iz zemalja EU mogu da steknu pravo svojine nad poljoprivrednim zemljištem. Popravljamo one stvari koje su predvidele liberalizaciju prometa poljoprivrednog zemljišta“, kaže Nedimović.

Foto:Agropress

Izmene i dopune tog zakona treba da spreče potpunu liberalizaciju prometa poljoprivrednim zemljištem, budući da je bilo predviđeno da 1. septembra počne primena odredbi S SP-a koje izjednačavaju prava građana Srbije i EU pri kupovini poljoprivrednog zemljišta.
Predložene izmene zakona predviđaju uslove za promet poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.
Da bi stranac mogao da kupi zemlju mora da ima bar 10 godina prebivalište u Srbiji, odnosno u jedinici lokalne samouprave u kojoj želi da kupi zemlju, mora da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, mašine, opremu da bi obavljao poljoprivrednu proizvodnju.
Može steći u svojinu najviše do dva hektara poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini
Zabrana prodaje zemljišta u pograničnoj zoni od 10 km
Strani državljani iz zemalja EU neće moći da kupuju poljoprivredno zemljište u Srbiji u zoni od 10 kilometara od granice, precizirano je amandmanom predsednika skupštinskog Odbora za poljoprivredu Marijana Rističevića, koji je prihvatila Vlada Srbije.
Drugim amandmanom koji je predložio Rističević, a koji je takođe Vlada Srbije prihvatila, predviđeno je da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“, a ne osmog dana kako je prvobitno bilo predloženo.
Takođe, prihvaćenim amandmanom je predviđeno da će  zakon početi da se primenjuje od 1. septembra.
Odbor za poljoprivredu je danas razmatrao ukupno 47 amandmana podnetih za izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu, od kojih su prihvaćena dva amandmana Rističevića i jedan amandman Odbora za poljoprivredu, dok su ostali amandmani odbijeni.ž

Izvor,Tanjug

 

Ostavite komentar

error: Content is protected !!