Vesti

Veliko interesovanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini

Foto:RTV

Čajetina – Opštinska Uprava Čajetina tokom ove sedmice raspisaće oglas o davanju u zakup i na korišćenje
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, koje se nalazi na teritoriji opštine Čajetina, za agroekonomsku 2017 / 2018. godinu, po pravilima trećeg kruga. Zainteresovanim zakupcima na raspolaganju će biti 5.142 hektara livada i pašnjaka, a predmetno zemljište biće raspoređeno u 115 javnih nadmetanja.
Tokom 2017. godine opština Čajetina je raspisala dva oglasa o davanju u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čajetina. U drugom krugu zaključeno je 15 ugovora sa zakupcima, i izdato više od 800 hektara državnog zemljišta koje se nalazi na teritoriji opštine Čajetina, i to na period od tri godine. Zbog velikog interesovanja potencijalnih zakupaca Opština Čajetina je pripremila i treći krug.
„Raspisivanje oglasa o davanju u zakup očekuje nas tokom ove sedmice. Zemljište koje se daje u zakup je površine 5.142 hektara i raspoređeno je u 115 javnih nadmetanja. Mi molimo sve zainteresovane da tokom ove ili naredne sedmice dođu da se raspitaju za broj javnog nadmetanja koje nose parcele za koje su zainteresovani“, rekla je Vera Blagojević, zamenik predsednika Komisije za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čajetina.

Zamenica predsednika Komisije za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čajetina Vera Blagojević, foto: Zlatibor pres

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine.
„Potrebno je dostaviti kopiju lične karte, popunjen zahtev za konkurisanje koji će se nalaziti na pisarnici Opštine Čajetina, potvrdu o poljoprivrednom stažu, kojom se dokazuje da je poljoprivredno gazdinstvo osnovano u prethodne tri godine. Ponude dostaviti na pisarnicu Opštine. Mi ćemo u narednom periodu izaći sa tačnim informacijama kada će biti rok za podnošenje ponuda. U međuvremenu, zainteresovani se mogu informisati u Opštini Čajetina“, dodaje Blagojevićka.
Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Opštine Čajetina, i u Zlatiborskom Eko Agraru svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Oglas o zakupu zemljišta biće objavljen u Službenom listu opštine Čajetina, na oglasnoj tabli opštinske uprave Čajetina i mesnim kancelarijama, kao i na opštinskoj veb strani.

Zlatibor pres,GZS

Ostavite komentar

error: Content is protected !!