Вести

Влада усвојила уредбу о подстицајима, за директна плаћања 18,6 милијарди

Влада Србије усвојила је данас Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години, сазнаје Агросмарт. Према том документу, за подстицаје за биљну и сточарску производњу, односно за директна плаћања, из аграрне касе биће издвојено 18.672.453.000 динара.

За премије за млеко намењене су 3,4 милијарде динара, док ће за основне подстицаје за биљну производњу бити дато 3.861.128.000 динара. Највише ће Уредбом о подстицајима новца добити сточари – укупно 5,2 милијарде динара. Мисли се на подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице рибе шарана и квалитетне приплодне матице рибе пастрмке.

За подстицаје за тов јунади, тов јагњади, тов јаради и тов свиња ове године ће бити издвојена 1,3 милијарда динара; подстицаје за краве дојиље 20.000.000 динара, подстицаје за кошнице пчела – 400.000.000 динара; подстицаје за производњу конзумне рибе у износу од 25.000.000 динара. Држава ће за краве за узгој телади за тов, што је нова мера, дати 604.744.000 динара. Регрес за ђубриво вредеће 3.861.128.000 динара, а регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима 453.000 динара.

Директна плаћања исплаћиваће се у одговарајућим максималним износима.

Премија за млеко остаје седам динара по литру, а основни подстицаји за биљну производњу такође ће ићи по старом – 2.000 динара по хектару. Подстицаји за квалитетне приплодне млечне краве износиће 25.000 динара по грлу, подстицаји за квалитетне приплодне товне краве и бикове такође 25.000 динара по грлу, а за квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве 7.000 динара по грлу.

За квалитетне приплодне крмаче и нерастове директна плаћања износиће 10.000 динара по грлу. У живинарској производњи за родитељске кокошке тешког типа намењено је 60 динара по грлу, за подстицаје за родитељске кокошке лаког типа 100 динара по грлу, а за родитељске ћурке 300 динара.

Подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе шарана износиће 500 динара по грлу, за квалитетне приплодне матице рибе пастрмке у износу од 300 динара.

Тов јунади држава ће помоћи са 10.000 динара по грлу у тову; тов јагњади са 2.000 динара по грлу, јаради са 2.000 динара, а тов свиња са 1.000 динара по грлу у тову.

За краве дојиље сточари ће добијати 20.000 динара по грлу, а за подстицаје за кошнице пчела немењено је 720 динара по кошници.

Производња конзумне рибе подстицаће се са 10 динара по килограму произведене рибе, док подстицаји за краве за узгој телади за тов износе 5.000 динара по грлу.

Регрес за ђубриво остаје 2.000 динара по хектару, а регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима износиће 40 одсто трошкова складиштења.

За мере руралног развоја биће укупно дато 2.847.000.000 динара. Од тога ће за унапређење конкурентности ићи највише – 2.084.000.000 динара, а од тога је пак за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства намењено 1.460.500.000 динара, и то:

– подстицање подизања нових вишегодишњих засада воћака, винове лозе и хмеља у износу од 150.000.000 динара,

– подршку за унапређење примарне пољопривредне производње у износу од 1.310.500.000 динара, од чега за подршку за инвестиције за набавку нових машина и опреме, као и квалитетних приплодних грла у износу од 600.000.000 динара, за подршку за инвестиције за набавку нових трактора у износу од 210.500.000 динара, а за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката у износу од 500.000.000 динара;

За инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства опредељено је 173.500.000 динара, од чега за:

– подршку унапређења квалитета вина и ракије и пољопривредно-прехрамбених производа у износу од 3.000.000 динара,

– контролне маркице за пољопривредно-прехрамбене производе и евиденционе маркице за вино у износу од 500.000 динара,

– набавку опреме у сектору меса, млека, воћа, поврћа и грожђа у износу од 170.000.000 динара;

За управљање ризицима (регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње) биће дато 450.000.000 динара.

Подстицајима за очување и унапређење животне средине и природних ресурса намењено је 163.000.000 динара, и то за органску производњу 90.000.000 динара, очување биљних и животињских генетичких ресурса 65.000.000 динара…

За подршку младима у руралним подручјима биће дато 120.000.000 динара.

Обим средстава за кредитну подршку у пољопривреди износи 670.000.000 динара, а обим буџетских средстава за ИПАРД је 250.000.000 динара.

Извор: Агро смарт

Оставите коментар

error: Content is protected !!