Poljoprivreda

Zahtevi za regresirano đubrivo predaju se od maja do oktobra

Važeći su računi izdati u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine. Regres 2.000 dinara po hektaru. Nov pravilnik o regresu za đubrivo, objavljen nedavno u Službenom glasniku, propisuje da pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava ima pravo na korišćenje ovog podsticaja ako su računi izdati u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine.

Odobrava se regres od 10 dinara po kilogramu kupljenog đubriva, a najviše 2.000 dinara po hektaru. Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka, Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, u periodu od 3. maja do 30. septembra tekuće godine. Kako se navodi u pravilniku, uz zahtev podnosi se original fiskalnog isečka izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase. Ako se iz fiskalnog isečka ne mogu utvrditi svi podaci neophodni za ostvarivanje prava na regres za đubrivo, uz fiskalni isečak podnosi se i original račun.

Uprava upoređuje podatke iz zahteva i podatke iz priloženih dokaza sa podacima o prijavljenim površinama i zasejanim, odnosno zasađenim površinama, utvrđuje da li su ispunjeni uslovi propisani zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom, odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava po osnovu regresiranja na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva.

Izvor: Agrosmart

Ostavite komentar

error: Content is protected !!