Vesti

Knjiga: „Primena pesticida u zaštiti voćaka i vinove loze“

Publikacija „Primena pesticida u zaštiti voćaka i vinove loze“ je namenjena svima onima koji se bave gajenjem voća i vinove loze, proizvođačima, agronomima, studentima i onima koje interesuje ova problematika.

U izdanju Poljoprivrednog fakulteta u Lešku Univerziteta u Prištini 2016. godine je iz štampe izašla izuzetna publikacija eminentnih naučnih radnika dr Svetomira Lj. Stamenkovića i dr Draga M. Miloševića „Primena pesticida u zaštiti voćaka i vinove loze“.

Knjiga je svojevrsni odgovor na sve izraženiju potrebu za jednom praktičnom publikacijom ovakvog sadržaja koja može pomoći u zaštiti voćaka i vinove loze, jer štete koje pričinjavaju bolesti, štetočine i korovi u proizvodnji voća i grožđa kod nas su ogromne.

Knjiga obrađuje osnovne osobine prouzrokovača bolesti, štetočina i korova, integralne mere zaštite voćaka i vinove loze, kao i pesticide i mere bezbedne upotrebe. Opisane su i polifagne štetočine i zajedničke bolesti voćaka i vinove loze. Takođe, u knjizi su dati i orijentacioni programi zaštite jabuke, kruške, dunje i mušmule, zatim šljive, višnje, trešnje, breskve, nektarine i kajsije.

Prikazani su i programi zaštite oraha i leske, zatim maline, kupine, jagode, borovnice, ribizle, ogrozda, joste i aronije, kao i vinove loze.

U knjizi je dat i pregled registrovanih pesticida u Srbiji.

Knjiga predstavlja praktičnu publikaciju za primenu pesticida u zaštiti voćaka i vinove loze po fenofazama razvoja biljaka i registrovanim pesticidima za suzbijanje bolesti, štetočina i korova na navedenim voćnim vrstama i vinovoj lozi.

Štampana je u formatu Be5 na 208 strana, u koloru na kvalitetnom kunzdruk papiru.

Bogato je ilustrovana brojnim fotografijama simptoma bolesti i simptoma oštećenja od štetočina voćaka i vinove loze.

Publikacija je namenjena svima onima koji se bave gajenjem voća i vinove loze, proizvođačima, agronomima, studentima i onima koje interesuje ova problematika.

Detaljnije informacije o sadržaju knjige mogu se dobiti na telefon 064/41-87-797.

Ostavite komentar

error: Content is protected !!