Spomen park u Čačku impozantna zelena površina ali nedovoljno posećena

foto: AGROPRESS


Čačak – Spomen park u Čačku jedna je od najvećih zelenih površina i predstavlja parvi izazov za održavanje. Nekada među najposećenijim gradskim destinacijama u poslednjih nekoliko godina potpuno je zapostavljen.

„Spomen park se u poslednjih nekoliko godina sveo na puko održavanje i beleži se minimalna posećenost u odnosu na ostale zelene površine u gradu. Mišljenja sam da bi tamo trebalo uraditi neki sadržaj koji će da animira sugrađane. To je površina koja je impozantna od pet hektara a iza njega se nalazi i gradska šuma. U proteklim godinama uz sav naš trud, bilo kakav mobilijar ili sadržaj da smo tu postavili on je kroz godinu dana nestajao, bilo da su u pitanju kante, klupe ili letnjikovci, sve je to polomljeno ili uklonjeno”, kazao je za Agropress direktor JKP „Gradsko zelenilo” Dejan Ćosić.

On je istakao da rasveta na toj lokaciji postoji, postavljane su kamere, komunalna inspekcija i komunalna milicija su radile na tim problemima, ali mišljenja je da u rešavanje ovih problematreba pristupiti na drugačiji način.

„Pre svega mislim na edukaciju, promovisanje samog Spomen parka kao destinacije i uticaj na mlađe sugrađane da taj prostor treba da se sačuva i ostavi budućim generacijama, kao i na njegovu istorijsku važnost. Spomen park je na posebnom mestu i trebalo bi da se od njega napravi izletnička zona kako bi bio posećeniji. ”, istakao je Ćosić.

foto: AGROPRESS

Što se tiče zelene mase nekada su na Spomen parku bili dominantni četinari, sada je situacija drugačija i dominantniji su lišćari. Što se tiče četinara u pitanju su borovi u gustoj sadnji dok su sva stabla smrče za kratko vreme potpuno izumrla.

foto: AGROPRESS

„Kada govorimo o zelenoj masi ona je u potpunosti zadovoljavajuća, radili smo i kroz ‘Zeleni pojas’ i kroz projekat ‘Naša šuma – naša briga’ podsadnju na Spomen parku, uredno se radi na njegovom održavanju što se tiče košenja trave, orezivanja žive ograde. Inače, sadnja nije dozvoljena ispod humke i u delu ka spomeniku”, pojasnio je Ćosić.