Vesti

Srbija zauzela 8. i 10. mesto na svetu

Ženeva — Srbija kotira među 10 najvećih izvoznika žitarica na svetu u periodu od ekonomske 2014/15. do 2016/17. godine.
To pokazuje analizi Udruženja Žita Srbije urađenoj na osnovu podataka Ministarstva za poljoprivredu SAD (USDA).
U izvozu kukuruza Srbija je na osmom mestu, dok je u izvozu pšenice na desetom, a u pogledu prinosa po hektaru je na visokom drugom mestu kada je u pitanju pšenica, odmah iza proseka Evropske unije, i na petom mestu u prinosu kukuruza po hektaru.

Ilustracija,Foto:Thinkstock

Udruženje Žita Srbije je ovu analizu prezentovalo na najvećem svetskom forumu u oblasti proizvodnje i trgovine žitaricama i uljaricama „Global Grain“, koji se održava u Ženevi od 14. do 16. novembra, a na kojoj učestvuje uz podršku Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO).

Podaci, koje je učesnicima konferencije prezentovala Sunčica Savović, sekretar Udruženja Žita Srbije, privukli su veliku pažnju kompanija iz EU, ali i kompanija sa drugih kontinenata, koje su potencijalni uvoznici ratarskih kultura iz Srbije, navodi se u zajedničkom saopštenju Udruženja Žita i FAO.

Pored podataka o količinama i kvalitetu proizvodnje pšenice, kukuruza, suncokreta, soje i uljane repice u Srbiji, ona je na konferenciji predstavila i izvozne kapacitete naše zemlje i ključna tržišta na kojima se ove kulture plasiraju.
„Brojne su prednosti naše zemlje kada je u pitanju trgovina i izvoz žitarica i uljarica – počev od proizvodnje isključivo non-GMO kultura do mogućnosti transporta od Crnog mora do Severnog mora Panevropskim koridorom VII“, rekla je Savović.

Međutim, da bi se obezbedila veća efikasnost izvozne logistike, potrebne su dodatne investicije u povezivanje rečnog, drumskog i železnickog saobraćaja, proširenje lučkih kapaciteta i izgradnju novih silosa, prvenstveno na Dunavu, kao i modernizaciju naše rečne flote, ukazala je ona.

Na „Global Grain“ konferenciji učestvuje više od 1.200 predstavnika 550 kompanija iz celog sveta, koji imaju priliku da čuju najnovije trendove i izazove u ovoj industriji, na panel diskusijama kao što je “Forum zemalja crnomorskog basena”, radionici “Upravljanje rizikom” i brojnim prezentacijama koje pokrivaju goruće teme i pitanja iz oblasti proizvodnje, trgovine, izvoza, logistike i kretanja cena žitarica i uljarica na regionalnim i svetskom tržištu.
Učešće i prezentacija Udruženja Žita Srbije na tom skupu realizovani su u okviru projekta “Unapređenje izvoza žitarica i uljarica”, koji u Srbiji sprovode UN FAO i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Tanjug

Ostavite komentar

error: Content is protected !!