Poljoprivreda

U Šumadiji kasni setva pšenice

Pšenica u Šumadiji posejana je tek na četvrtinu od 20.000 hekara planiranih površina. Ratari se premišljaju da li da ulažu novac u proizvodnju i ovako obescenjene pšenice, a problem predstavlja i neobran kukuruz.

Iako je skoro polovina novembra u Šumadiji je pšenicom zasejano tek četvrtina površina od predviđenih 20.000 hektara. Razlog za kašnjenje setve jesu loši meterološki uslovi koji su najpre u oktobru zaustavili berbu kukukuruza te ratari nisu na vreme uspeli da pripreme parcle za setvu pšenice.

Ipak nisu samo meteorološki uslovi uticali smanjenju površina pod pšenicom. Velki udeo, kako navode poljoprivredici u Šumadiji imali su i niska cena hlebnog zrna ovogodišnjeg roda, kao i velika ulaganja u repromaterijal za setvu.

 

Agro Press

Ostavite komentar

error: Content is protected !!