Vesti

Vlada usvojila uredbu o podsticajima, za direktna plaćanja 18,6 milijardi

Vlada Srbije usvojila je danas Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini, saznaje Agrosmart. Prema tom dokumentu, za podsticaje za biljnu i stočarsku proizvodnju, odnosno za direktna plaćanja, iz agrarne kase biće izdvojeno 18.672.453.000 dinara.

Za premije za mleko namenjene su 3,4 milijarde dinara, dok će za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju biti dato 3.861.128.000 dinara. Najviše će Uredbom o podsticajima novca dobiti stočari – ukupno 5,2 milijarde dinara. Misli se na podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice ribe šarana i kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke.

Za podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja ove godine će biti izdvojena 1,3 milijarda dinara; podsticaje za krave dojilje 20.000.000 dinara, podsticaje za košnice pčela – 400.000.000 dinara; podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 25.000.000 dinara. Država će za krave za uzgoj teladi za tov, što je nova mera, dati 604.744.000 dinara. Regres za đubrivo vredeće 3.861.128.000 dinara, a regres za troškove skladištenja u javnim skladištima 453.000 dinara.

Direktna plaćanja isplaćivaće se u odgovarajućim maksimalnim iznosima.

Premija za mleko ostaje sedam dinara po litru, a osnovni podsticaji za biljnu proizvodnju takođe će ići po starom – 2.000 dinara po hektaru. Podsticaji za kvalitetne priplodne mlečne krave iznosiće 25.000 dinara po grlu, podsticaji za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove takođe 25.000 dinara po grlu, a za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve 7.000 dinara po grlu.

Za kvalitetne priplodne krmače i nerastove direktna plaćanja iznosiće 10.000 dinara po grlu. U živinarskoj proizvodnji za roditeljske kokoške teškog tipa namenjeno je 60 dinara po grlu, za podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa 100 dinara po grlu, a za roditeljske ćurke 300 dinara.

Podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana iznosiće 500 dinara po grlu, za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara.

Tov junadi država će pomoći sa 10.000 dinara po grlu u tovu; tov jagnjadi sa 2.000 dinara po grlu, jaradi sa 2.000 dinara, a tov svinja sa 1.000 dinara po grlu u tovu.

Za krave dojilje stočari će dobijati 20.000 dinara po grlu, a za podsticaje za košnice pčela nemenjeno je 720 dinara po košnici.

Proizvodnja konzumne ribe podsticaće se sa 10 dinara po kilogramu proizvedene ribe, dok podsticaji za krave za uzgoj teladi za tov iznose 5.000 dinara po grlu.

Regres za đubrivo ostaje 2.000 dinara po hektaru, a regres za troškove skladištenja u javnim skladištima iznosiće 40 odsto troškova skladištenja.

Za mere ruralnog razvoja biće ukupno dato 2.847.000.000 dinara. Od toga će za unapređenje konkurentnosti ići najviše – 2.084.000.000 dinara, a od toga je pak za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva namenjeno 1.460.500.000 dinara, i to:

– podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 150.000.000 dinara,

– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 1.310.500.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme, kao i kvalitetnih priplodnih grla u iznosu od 600.000.000 dinara, za podršku za investicije za nabavku novih traktora u iznosu od 210.500.000 dinara, a za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u iznosu od 500.000.000 dinara;

Za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva opredeljeno je 173.500.000 dinara, od čega za:

– podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u iznosu od 3.000.000 dinara,

– kontrolne markice za poljoprivredno-prehrambene proizvode i evidencione markice za vino u iznosu od 500.000 dinara,

– nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa u iznosu od 170.000.000 dinara;

Za upravljanje rizicima (regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje) biće dato 450.000.000 dinara.

Podsticajima za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa namenjeno je 163.000.000 dinara, i to za organsku proizvodnju 90.000.000 dinara, očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa 65.000.000 dinara…

Za podršku mladima u ruralnim područjima biće dato 120.000.000 dinara.

Obim sredstava za kreditnu podršku u poljoprivredi iznosi 670.000.000 dinara, a obim budžetskih sredstava za IPARD je 250.000.000 dinara.

Izvor: Agro smart

Ostavite komentar

error: Content is protected !!